O NAS

KIEROWNIK PROJEKTU

Radosław Markowski

Radosław Markowski

dr hab. Radosław Markowski, prof. SWPS – politolog, socjolog SWPS. Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją SWPS oraz kierownik Zakładu Badań Porównawczych nad Polityką w ISP PAN. Członek International Political Science Association i European Consortium for Political Research. Specjalizuje się w porównawczych naukach politycznych oraz socjologii polityki.

 Pobierz Curriculum Vitae

 

MODUŁ DANYCH ZASTANYCH

mkotnarowski (1)

mgr Michał Kotnarowski

mgr Michał Kotnarowski - socjolog, asystent w Instytucie Studiów Politycznych PAN, członek zespołu Polskiego Generalnego Studium Wyborczego, współpracownik Centrum Studiów nad Demokracją Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą metodologii badań społecznych, zastosowań metod ilościowych oraz analizy zachowań wyborczych.

 

MODUŁ EKSPERCKI

Michal Wenzel

Michał Wenzel

dr Michał Wenzel – socjolog SWPS. Członek Centrum Studiów nad Demokracją SWPS. Zajmuje się metodami badań społecznych i postawami politycznymi. Jednym z głównych tematów jego badań były związki zawodowe i prawa pracownicze. Interesuje się rolą ruchów społecznych w procesach demokratyzacji. Pracował w Polsce, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

 

 

MODUŁ ANALIZ SONDAŻOWYCH

dr Marta Żerkowska-Balas -politolog, socjolog. Zajmuje się badaniem zachowań wyborczych. Interesuje się teorią racjonalnego wyboru oraz przyczynami politycznej bierności Polaków.

REALIZACJA PROJEKTU 
LOGODAP

CSD

Centrum Studiów nad Demokracją -  działa od 2009 r. Jego dyrektorem jest dr hab. Radosław Markowski, prof. SWPS, ekspert w dziedzinie teorii demokracji, systemów partyjnych i zachowań wyborczych. Centrum prowadzi badania naukowe z zakresu teorii demokracji, modeli i jakości demokracji, partycypacji obywatelskiej i politycznej, innowacji demokratycznych, ruchów społecznych, a także postaw i poglądów politycznych. CSD i jego pracownicy współpracują z licznymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą, a także z organizacjami pozarządowymi. Działania Centrum, oprócz wymiaru naukowego, mają na celu identyfikację dobrych praktyk pozwalających na usprawnienie funkcjonowania sfery publicznej.