KONTAKT

SWPSBUDYNEK
 Centrum Studiów nad Demokracją
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
 
dap.swps@gmail.com