ABOUT US

KIEROWNIK PROJEKTU

Radosław Markowski

Radosław Markowski

dr hab. Radosław Markowski, prof. SWPS – politolog, socjolog SWPS. Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją SWPS oraz kierownik Zakładu Badań Porównawczych nad Polityką w ISP PAN. Członek International Political Science Association i European Consortium for Political Research. Specjalizuje się w porównawczych naukach politycznych oraz socjologii polityki.

 

MODUŁ DANYCH ZASTANYCH

mgr Michał Kotnarowski

Krzysztof Iszkowski

Krzysztof Iszkowski

dr Krzysztof Iszkowski – politolog, socjolog i ekonomista SWPS. Zajmuje się integracją europejską (teoria i działanie instytucji). Interesuje się rolą Kościoła w polskiej polityce (zwłaszcza w okresie transformacji ustrojowej, 1986-91).

 

 

 

mgr Borys Markowski

 

 

MODUŁ EKSPERCKI

Michal Wenzel

Michał Wenzel

dr Michał Wenzel – socjolog SWPS. Członek Centrum Studiów nad Demokracją SWPS. Zajmuje się metodami badań społecznych i postawami politycznymi. Jednym z głównych tematów jego badań były związki zawodowe i prawa pracownicze. Interesuje się rolą ruchów społecznych w procesach demokratyzacji. Pracował w Polsce, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

 

MODUŁ ANALIZ SONDAŻOWYCH

dr Marta Żerkowska-Balas -politolog, socjolog. Zajmuje się badaniem zachowań wyborczych. Interesuje się teorią racjonalnego wyboru oraz przyczynami politycznej bierności Polaków.

REALIZACJA PROJEKTU

 

LOGODAP

CSD

Centrum Studiów nad Demokracją -  działa od 2009 r. Jego dyrektorem jest dr hab. Radosław Markowski, prof. SWPS, ekspert w dziedzinie teorii demokracji, systemów partyjnych i zachowań wyborczych. Centrum prowadzi badania naukowe z zakresu teorii demokracji, modeli i jakości demokracji, partycypacji obywatelskiej i politycznej, innowacji demokratycznych, ruchów społecznych, a także postaw i poglądów politycznych. CSD i jego pracownicy współpracują z licznymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą, a także z organizacjami pozarządowymi. Działania Centrum, oprócz wymiaru naukowego, mają na celu identyfikację dobrych praktyk pozwalających na usprawnienie funkcjonowania sfery publicznej.

RADA